Вековните дървета са уникална част от Софийския градски пейзаж. Идеята ни е гражданите и гостите на София да опознаят най-лесно и бързо вековните дървета, да се насладят по своему на вековните форми, на някоя вплетена в старите клони хорска мълва, да усетят свещеното присъствие на старото дърво, лековитата му и магическа сянка.
Да се докоснат до историите, съпътствали битието му и да потърсят оброчището скрито нейде...